StudieCoach mogelijkheden

Huiswerkbegeleiding:

Studenten worden in groep individueel begeleid bij het maken van schooltaken en inoefenen van opgedragen leerstof.

Na een intakegesprek met de ouder, de student en indien gewenst de school, wordt een studiebegeleidingsplan uitgewerkt. De student staat in dit plan centraal. De begeleiding richt zich op een aantal aspecten, waarbij motivatie, studiemethodiek en persoonlijke vorming bovenaan staan.

Examenbegeleiding:

Vanuit een door de student en coach gemaakte examenplanning bereidt de student zich voor op de examens. In een huiskamersfeer verdiepen de jongeren zich in hun opdrachten. StudieCoach zorgt voor de nodige pauzes en beweging op berekende momenten. Waar nodig vindt vakgerichte ondersteuning plaats.

Individuele studiecoaching:

Tijdens een intakegesprek peilen we de verwachtingen van de jongeren en de ouders, met als doel een contract op maat: het fundament voor succes!

Test en advies:

Onderzoek naar concentratieproblemen, technische leerstoornissen, keuze van vervolgopleiding en persoonlijke ontwikkeling op aanvraag.

Centrale examencommissie:

Na vaststelling van enkele veranderingen bij de Examencommissie, die hogere eisen stelt, besliste StudieCoach om de aanpak mee aan te passen. We verfijnen onze benadering op basis van onze ervaringen en gericht naar de nieuwe aanpak van de Examencommissie. Zo onder meer, op vlak van kennis over de actualiteit.

StudieCoach, innoveert om het slagingspercentage van 97% voor onze studenten, te behouden. Vanaf schooljaar 2018-19 slaat StudieCoach dan ook mee die nieuwe weg in voor haar examencommissie-studenten.

Meer info over de vernieuwde aanpak voor de Centrale Examencommissie

Waarom deze vernieuwde aanpak? 

– Om tegemoet te komen aan de hogere eisen van de Examencommissie

– Om het slagingspercentage van 97% van de laatste 10 jaar bij StudieCoach te behouden waarbij onze studenten hun diploma in 1 à 1.5 jaar behalen.

– Om evenredig te blijven inspelen op de 3 pijlers die volgens StudieCoach leiden tot succes, met name:

Motivatie – Deskundigheid – Inzet

Hoe behaalt StudieCoach dit succes?

– Een lange-termijnproject, waarbij de student zich samen met StudieCoach verbindt tot een project van minstens een jaar, waarbij ingezet kan worden op maat op de drie pijlers – om zo het einddoel te bereiken.

– Ook een korte-termijnproject, waarbij coach en student zich samen verbinden tot een project waarbij ingezet kan worden op maat op de drie pijlers- om zo het einddoel te bereiken.

– ‘Coaching’ uitgebreid kan worden naar ‘personal coaching’ met een individuele intake-testing en een therapeutische ondersteuning door een extern specialist, en…

– Een planning op maat, die wekelijks met de student/maandelijks met ouders wordt aangepast naargelang conditie/controleresultaten.

– Met student en coach 4 à 5 dagen als team achter de leerstof.

– Actua wordt de rode draad.

Wanneer?

– Maandag, dinsdag en donderdag van 9-17u met telkens om 16u als afsluiting van de dag, een uur actualiteit.

– Woensdag van 9-12u.

– Vrijdag specialisatiedag van 9-12u, met een sterke focus op de actua van de week.

Deze aanpak vertalen we in een aangepaste tarifering en “package” formule waarbij wij focussen op een jaar- of maand-engagement.

Uiteraard staan we ter beschikking voor alle vragen, bezorgdheden en feedback. Na 10 jaar ervaring is StudieCoach overtuigd dat deze aanpak voor een gewijzigde Examencommissie de juiste is.

Prijzen en tarieven?