Waarom StudieCoach jaar na jaar

resultaten levert.

Behaal doelen, studeer slimmer, stop met uitstellen, noteer beter, organiseer jezelf, plan succes!

Studie coaching gaat over het aanscherpen van het leerproces. Onze coaches onderzoeken wat de leeronderbreking veroorzaakt. De coach werkt op maat om de student op een effectieve manier, materie te helpen verwerken. StudieCoach werkt eraan om de algemene studievaardigheden te verbeteren zoals notities maken, time-management, testen, kritisch denken, presentatievaardigheden en veel meer.

StudieCoach specialisaties: 

– Voorbereiding centrale examencommissie en middenjury

– Lifecoaching

– Taaloptimalisatie: TOEFL, IELTS, …